Esensja Aestetic Clinic & SPA

Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli tylko zechcesz się z nami skontaktować i poradzić lub dopytać w kwestii konkretnego zabiegu, czy usługi - zawsze służymy pomocą. W tym miejscu natomiast, umieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania, podczas pierwszego kontaktu z Esensją, a także informację na temat przetwarzania Waszych danych osobowych.

Ile minut wcześniej powinnam pojawić się przed moim zabiegiem?

Zachęcamy do przybycia na miejsce ok 15 minut przed planowanym zabiegiem w celu wypełnienia dokumentów (w przypadku, gdy jest to pierwsza wizyta) i aby wyciszyć się, zrelaksować i cieszyć się zabiegiem od jego pierwszych chwil.

Czy powinnam się jakoś specjalnie ubrać?
Co będę miała na sobie założone podczas zabiegu?
Czy jeżeli jestem na coś uczulona, mogę zapisać się na zabieg?
Czy mogę bezpłatnie odwołać wizytę?
Kto może mi pomóc w wyborze zabiegu?
Kiedy mogę umówić się na zabieg?
Czy jest możliwość skorzystania z parkingu?
Czy można używać telefonów i innych urządzeń elektronicznych w czasie zabiegu?
Jak zrealizować bon podarunkowy?
Jaki jest okres ważności bonów?
Czy otrzymam resztę, jeśli wartość usług będzie niższa od nominału bonu wartościowego?
Czy mogę przekazać bon innej osobie?

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady ( 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

1. Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail są przez nas zbierane i zapamiętywane w formie elektronicznej tylko wówczas, gdy zostały dobrowolnie i celowo podane przez użytkownika serwisu w stosownym formularzu (np. w procesie rejestracji, podczas zakupu lub zapisywania się na newsletter). Każdy użytkownik osobiści decyduje, czy chce udostępnić nam swoje dane, czy też nie. W przypadku udostępnienia swoich danych użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich zapisywanie i przetwarzanie zgodnie z opisanymi tu zasadami i w zgodzie z obowiązującym prawem.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Esensja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Elektryczna 1A, 67-200 Głogów. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod nr tel: +48 695 06 01 17 i adresem e-mail: kontakt@esensja.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:
– Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.
– Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
– Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interes ó w Administrator a w szczeg ó lności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty.
– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m. kodeks cywilny).

4.  Podanych dobrowolnie danych osobowych możemy używać również do celów marketingowych, takich jak przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, informowanie o nowościach i promocjach, przesyłanie zaproszeń do udziału w ankietach, jednak tylko wówczas, gdy użytkownik wcześniej udzielił nam na to odrębnej zgody. Bez wyraźnej odrębnej zgody użytkownika nie przekazujemy też gromadzonych przez nas danych osobowych innym podmiotom lub osobom za wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego realizacja procesu zakupu (w szczególności przetworzenie płatności elektronicznej oraz wysyłka zakupionych produktów pocztą tradycyjną) lub sytuacji, w których ujawnienia danych żądają uprawnione organa administracji państwowej w ramach obowiązujących przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania.

6. Każdy użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody skutkuje tym, iż dane osobowe od momentu cofnięcia zgody nie będą w żaden sposób wykorzystywane ani przetwarzane.

7. Na pisemną prośbę użytkownika administrator strony www.esensja.eu niezwłocznie udzieli informacji, czy dysponuje danymi osobowymi o jego osobie, i jeśli tak to ujawni pełen ich zakres. Jeśli mimo dołożonych starań z naszej strony przechowywane dane są niepoprawne lub nieaktualne, na prośbę użytkownika dokonamy stosownej korekty.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.